Νέα του κλάδου

Οι κύριες εκτιμήσεις για την επιλογή μιας βάσης καλουπιού

2022-03-04
Διότι διαφορετική χύτευσηβάσεις καλουπιώνέχουν διαφορετικές δομές σε διάφορες πτυχές, οι εφαρμογές τους είναι επίσης διαφορετικές. Επομένως, όταν επιλέγετε μια τυπική βάση καλουπιού, δώστε προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα, ώστε να μπορείτε να αγοράσετε μια καλή βάση καλουπιού χύτευσης.
1. Η συνολική δομή είναι κατάλληλη: όταν χρησιμοποιείται το προϊόν βάσης καλουπιού χύτευσης με χύτευση, πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα μέρος όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Επομένως, όταν αγοράζετε μια βάση καλουπιού, δώστε προσοχή στην επιλογή της απαιτούμενης βάσης καλουπιού και εάν η συνολική δομή είναι κατάλληλη ή εφαρμόσιμη.

2. Κατάλληλο μέγεθος: Πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά καλούπια χύτευσης και οι ειδικές απαιτήσεις μεγέθους για τη χύτευσηβάση καλουπιούείναι επίσης διαφορετικά. Από αυτή την άποψη, κατά την αγορά μιας βάσης καλουπιού χύτευσης με χύτευση, δώστε προσοχή στο εάν το επιλεγμένοβάση καλουπιούείναι κατάλληλο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μεγέθους.

3. Εάν ισχύει η φέρουσα ικανότητα: Οι διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης καλουπιού απαιτούν διαφορετικές φέρουσες ικανότητες της βάσης καλουπιού. Επομένως, στην επιλογή των βάσεων καλουπιού, θα πρέπει να επιλέγονται βάσεις καλουπιών εφαρμογής με κατάλληλη φέρουσα ικανότητα. Χύτευσηβάση καλουπιούείναι ένα εργαλείο για τη χύτευση μεταλλικών μερών. Είναι ένα εργαλείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χύτευσης σε μια ειδική μηχανή σφυρηλάτησης με μήτρα χύτευσης.